Kiến thứcTin tức
Tuyển dụng: Nhân Viên Kho Vận

Tuyển dụng: Nhân Viên Kho Vận

TUYỂN NHÂN VIÊN KHO

23/02/2021Tuyển dụng

Tuyển dụng POLIDO

Tuyển dụng POLIDO

14/02/2020Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Thu ngân ( Cashier )

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Thu ngân ( Cashier )

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên Thu ngân ( Cashier )

05/12/2019Tuyển dụng

Tuyển dụng: Cửa hàng trưởng Store 119 Trung Kính

Tuyển dụng: Cửa hàng trưởng Store 119 Trung Kính

Tuyển dụng: Cửa hàng trưởng Store 119 Trung Kính

10/02/2022Tuyển dụng

Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng sàn TMĐT

Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng sàn TMĐT

Tuyển dụng: Nhân viên tư vấn bán hàng sàn TMĐT

10/02/2022Tuyển dụng

Tuyển dụng: Nhân viên đóng hàng

Tuyển dụng: Nhân viên đóng hàng

POLIDO Tuyển dụng: Nhân viên đóng hàng

10/02/2022Tuyển dụng

12

theo dõi polidotrên mạng xã hội

}' "https://graph.facebook.com/v7.0/me/messages?access_token="